משפט מסחרי

"חופש ההתקשרות אינו חופש מוחלט. ככל זכות יסוד חוקתית, זהו חופש יחסי. יש לאזן אותו כנגד חופשים אחרים וכנגד אינטרסים אחרים, הראויים להגנה. הגינות, יושר, טוהר מידות, שוויון" (ע"א 294/91‏ חברת קדישא נ' קסטנבאום).

חוזים
כשתאגיד ענק מעוניין לרכוש מניות ולבצע עסקאות בהיקפים של מיליארדים - הוא כורת חוזה; כשאנו רוכשים דירה - אנו כורתים חוזה; אפילו כשאנחנו רוכשים מוצר בסופר - אנו כורתים חוזה.

המשפט המסחרי ממלא כיום תפקיד מכריע בתרבות המסחר המודרנית. המשפט המסחרי, ובראש ובראשונה, דיני החוזים, הם אלו שמאפשרים לנו לנהל את הכלכלה ואת חיי המסחר. למעשה, כל אחד ואחת מאיתנו, כורת בכל יום חוזים מחייבים, שעליהם חלים דיני החוזים. מכאן, שהמשפט המסחרי מסדיר מגוון רחב מאוד של סוגיות משפטיות.

המשפט המסחרי והתאגידים

התחום העיקרי שאותו מסדיר המשפט המסחרי הוא דיני התאגידים והחברות. המסחר המודרני פועל בעיקר, באמצעות תאגידים. התאגיד המוכר ביותר הוא "חברה בע"מ". חברה בע"מ היא חברה, אשר האחריות של בעלי המניות בה מוגבלת. כלומר, בדרך כלל, לא ניתן יהיה לחייב את בעלי המניות, בגין הפסדים של החברה. לכלל הזה, יש שני חריגים עיקריים: האחד, כאשר מתרחש "הרמת מסך ההתאגדות". הרמת מסך זו מתרחשת, כאשר בעלי המניות "מנצלים" את מסך ההתאגדות. השני, כאשר ניתן לתבוע, באופן ישיר, את בעלי המניות, בגין עוולות שהם עצמם ביצעו. תאגיד מוכר נוסף הוא השותפות. מה שמייחד את השותפות, הוא שכל פעולה של אחד השותפים, במסגרת השותפות, מחייבת את כלל השותפים בשותפות.

הסכמים מסחריים

בנוסף, המשפט המסחרי מסדיר את סוגי ההסכמים המסחריים. הוא קובע כיצד נכרת חוזה, מהו חוזה לא חוקי, ומהם הסנקציות שמוטלות, על מי שמפר חוזה. ישנן מגוון של הסכמים מסחריים, לדוגמה: תקנוני אתר אינטרנט, תנאי שימוש ביישומונים, הסכמי סוכנות, הסכמי בלעדיות, הסכמי הפצה, הסכמי זכיינות, ועוד.

דיני מסחר ואנחנו

הצוות המשפטי של משרדנו מספק שירות משפטי מסחרי, במגוון תחומים. החל בייעוץ משפטי מסחרי, עוד בטרם התעורר סכסוך משפטי, עבור בניהול משאים ומתנים, וכלה בניהול ליטיגציה מסחרית. בין לקוחותינו נמנים חברות הייטק, סטארטאפים, שותפויות, חברות לאו טק, ועוד. כל לקוחותינו נהנים מידע משפטי רחב, ייעוץ משפטי יצירתי, וקבלת שירות משפטי שמותאם להם באופן אישי.

כעת ניתן להבין מהי החשיבות העצומה שבהכרת דיני המסחר על בוריים, וקבלת שירות משפטי מעורך דין הבקיא בדינים אלה. לכן, לפני שאתם כורתים חוזה, או לאחר שהתגלעה מחלוקת בין שני צדדים לחוזה, החשיבות שבפניה לעורך דין הבקיא בדיני חוזים, היא חשיבות שקשה להפריז בחשיבותה.

אם אתם מחפשים עורך דין למשפט מסחרי – אנחנו הכתובת.