דיני מקרקעין

"השימוש בזכויות על-פי חוק המקרקעין צריך להיעשות מתוך הגינות. מושג תום-הלב בהקשר זה משמעו אמת-מידה אובייקטיבית. לשם פגיעה בעקרון תום-הלב, אין נדרש כי בעל הזכות יפעל מתוך זדון או רוע-לב. די בכך שפעולתו אינה עולה בקנה אחד עם הסטנדרדים הערכיים הראויים של החברה הישראלית, כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת". (עמ' 277, רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון)

דיני מקרקעין
הבית שלנו הוא המבצר שלנו - הוא חוף המבטחים שאליו אנו שבים בסוף כל יום עבודה. לכן, בעסקת מקרקעין אנו למעשה רוכשים את המצודה שלנו. לאור חשיבותה של דירת המגורים, חשוב מאוד, לפיכך, לבצע את העסקה הזו באמצעות עורך דין מומחה לדיני מקרקעין.

דיני מקרקעין הם מהדינים המורכבים והסבוכים ביותר. בדרך כלל, אנחנו נפגוש את דיני המקרקעין, כאשר נרצה לרכוש דירת מגורים. 

עסקת מקרקעין היא אחת העסקאות החשובות והמשמעותיות שאנו עושים במהלך חיינו. עסקת מקרקעין היא לא רק עסקה לרכישת דירת מגורים. הבית שלנו הוא המבצר שלנו – הוא חוף המבטחים שאליו אנו שבים בסוף כל יום עבודה. לכן, בעסקת מקרקעין אנו למעשה רוכשים את המצודה שלנו. לאור חשיבותה של דירת המגורים, חשוב מאוד, לפיכך, לבצע את העסקה הזו באמצעות עורך דין מומחה לדיני מקרקעין.

ישנם דגשים רבים שחשוב לשים אליהם לב, לפני רכישת דירת המגורים. אחד הנושאים החשובים ביותר היא מהות הרישום הזכויות בדירת המגורים. חשוב להדגיש שבישראל קיימות צורות שונות של רישום דירות מגורים.  ישנה חשיבות רבה לשאלה האם זכויות הנכס רשום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), או שמא זכויות הנכס רשום ברשות מקרקעי ישראל. לכן, חשוב לשכור עורך דין מקצועי אשר מתמחה בדיני המקרקעין ובקיא בעסקאות המקרקעין.

דיני מקרקעין ומיסוי מקרקעין

בנוסף, דיני המקרקעין מסדירים את תשלומי המיסים שחלים על עסקאות במקרקעין, בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין. בשל השינויים הרבים החלים בחוק מיסוי מקרקעין בשנים האחרונות, תוך הקטנת הפטורים להם זכאים נישומים, קיימת חשיבות רבה לתכנון מס בראיית פני עתיד, בטרם ביצוע עסקה כלשהי במקרקעין.

כיום, חלים מספר סוגי מיסים עיקריים: מס רכישה, המהווה אחוז מגובה התמורה וחל בדרך כלל על הרוכש ומס שבח, הנגזר מההפרש בין שווי הרכישה לשווי המכירה, וחל בדרך כלל על המוכר. בנוסף, יכולה להיות חבות בהיטל השבחה מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה, וכן מיסי עירייה כגון ארנונה, החלים באופן שוטף על נכסי נדל"ן.

משרדנו מלווה את הלקוחות החל מהשלב הראשוני של תכנון המס בהתאם להוראות הדין, החידושים והפסיקה המנחה, דרך ניסוח הסכמים תוך מתן דגש על ההיבט המיסויי, הגשת השומות וקבלת אישורים, וכלה בייצוג בפני רשויות המס בדיונים בהשגות, בוועדות הערר ובבית המשפט העליון.

דיני מקרקעין ודיני תכנון ובניה

בנוסף, חשוב גם להכיר את דיני התכנון והבניה. דיני התכנון והבניה הן תכניות המתאר, אשר קובעות כיצד לבנות בחלקת המקרקעין. למעשה, דיני התכנון והבניה מסדירים לנו שני עניינים עיקריים. האחד, מה ניתן לבנות בחלקת מקרקעין מסוימת. לדוגמה: מהו ייעוד הקרקע, לפי דיני התכנון והבניה; האם ניתן יהיה לבנות, בחלקת מקרקעין מסוימת, וילה, בניין משרדים, או דווקא משרדי הייטק. השני, איך ניתן לבנות בחלקת מקרקעין מסוימת. לדוגמה: מהם אחוזי הבניה והאם ניתן יהיה לבנות רב קומות או וילה עם מפלס אחד.

בנוסף, דיני התכנון והבניה נותנים לנו את הכלים המשפטיים לשנות את אופי הנכס. לדוגמה: כשנרצה לסגור מרפסת, לפצל דירת מגורים; לבנות קומה נוספת; או לחתום על פרויקט תמ"א 38, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מומחה לענייני תכנון ובניה. זאת, לאור המורכבות של דיני התכנון והבניה, והפוטנציאל הכלכלי העצום שדינים אלו טומנים בחובם.

הנה כי כן, דיני התכנון והבניה טומנים בחובם פוטנציאל כלכלי עצום. במחי החלטה אחת, ניתן יהיה לשנות ייעוד של קרקע. לדוגמה, מייעוד חקלאי לייעוד תעשייתי. שינוי ייעוד שכזה עשוי לגרום להעלאת שוויה של הקרקע באלפי אחוזים, אם לא ביותר מכך.

לאור החשיבות הכלכלית העצומה שטומנים בחובם דיני התכנון והבניה, חשוב מאוד לרכוש את שירותיו של עורך דין שמומחה לדיני תכנון ובניה, על מנת למקסם את שוויה הכלכלי של הקרקע.

אם אתם מחפשים עו"ד לדיני מקרקעין – אנחנו הכתובת!