קטינה שהוטרדה מינית קיבלה פיצויים בשווי כולל של למעלה מ- 100,000 ש"ח

הקטינה, בשנות העשרה לחייה, הגיעה למשרדנו לאחר שהעבריין שתקף אותה מינית הורשע בביצוע עבירות מין. משרדנו ייצג אותה ונלחם יחד איתה על מנת להביא את התוקף לדין, ולשלם לה פיצויים.

אמת היא שכל הון שבעולם לא יוכל לפצות על הכאב, ההשפלה, והפגיעה העצומה שחוותה מרשתנו. אולם כחלק ממלחמת הצדק שניהלנו נגד התוקף, משרדנו עמד על כך שהפיצוי שהוא ישלם לתובעת, יהיה גבוה דיו כדי להרתיע אותו ולאפשר למרשתנו בסיס להחלמה וחזרה למסלול חייה התקין.

לבסוף, נפסק כי התוקף ישלם פיצויים בגובה של למעלה מ- 100,000 ₪.

"היכל המשפט אינו אלא זירת מלחמה – מלחמת הצדק. אין לכם במלחמות טהורה וקדושה ונשגבה מזו: עילתה היא הזכות, נשקה הוא החוק ותוצאתה היא דין צדק" (השופט חיים כהן ז"ל).

משרדנו גאה להילחם את מלחמת הצדק, כתף אל כתף יחד עם קורבנות תקיפה מינית, ולנצח!