מעבירים הרצאות ללשכת עורכי הדין

כל כך מקצועיים במקרקעין, שאנחנו מעבירים הרצאות בענייני מקרקעין, מטעם לשכת עורכי הדין.
כבוד לעורכת הדין (המלומדת) סיון שחר ממשרדנו!