אישה מבוגרת שנתקלה במדרגה בכניסה למרפאה ונפגעה באופן קשה, קיבלה פיצויים בסך של 85,000 ש"ח